X
تبلیغات
رایتل

روانشناسی خودمانی | مشاوره خصوصیwww.RavanMoshaver.com

 بزرگترین هدیه عاطفی عمر همسران به همدیگر احساس درجه یک بودن است.


جهت انجام مشاوره بصورت کاملا خصوصی در تمامی زمینه ها اینجا کلیک کنید.همدلی

همدلی : توانایی همدردی و درک نگرانی های دیگران.
ویژگی های فرد همدل:
1.روابط نزدیک و صمیمی با دیگران
2.ارتباطی شفاف و آزاد با اغلب افراد
3.علاقه مند به حل مشکل و نگرانی دیگران
4.درک و محترم شمردن دیدگاه های دیگران حتی وقتی با آن ها همنظر نیست
5.بخشیدن دیگران و عدم کینه ورزی
سه سال اول زندگی کودک، در ایجاد توانایی همدلی یا کاشتن بذر خشونت، نقش مهمی دارد. اگر نیازهای عاطفی کودک ارضاء نشده باشد، آن ها نمی توانند درک کنند که لازم است به نیازهای عاطفی دیگران حساس باشند و توجه نشان دهند. 
9 عاملی که به رشد همدلی کمک می کند.
1.سن. توانایی درک دیدگاه های دیگران با بالا رفتن سن افزایش می یابد. بنابر این، معمولاً بچه های بزرگتر از همدلی بیشتری نسبت به کوچکتر ها برخوردارند.
2.جنسیت. بچه های کوچکتر تمایل بیشتری به همدلی با همسالان همجنس خود دارند، زیرا احساسات مشترک بیشتری میان آن ها وجود دارد.
3.هوش. بچه های باهوش تر تمایل بیشتری به آرام کردن دیگران دارند. زیرا بهتر می توانند نیازهای دیگران را تشخیص دهند و راهکارهایی برای کمک به آن ها بیابند.
4.ادراک عاطفی. بچه هایی که احساساتشان را آزادانه ابراز می کنند، معمولاً از همدلی بیشتری برخوردارند، زیرا در شناخت صحیح احساسات دیگران توانمندترند.
5.والدین همدل. کودکانی که از والدین همدل تر برخوردار هستند. احتمالاً خود نیز دارای همدلی خواهند شد. 
6.امنیت عاطفی. کودکان سازگار و برخوردار از ابراز وجود، به احتمال بیشتری به دیگران کمک می کنند.
7.خلق و خو. کودکانی که به صورت طبیعی، خوشحال تر و اجتماعی تر هستند، به احتمال بیشتری با کودکان غمگین و ناراحت، احساس همدلی می کنند.
8.شباهت. کودکان تمایل بیشتری دارند تا با افرادی همدلی کنند که در پاره ای موارد شباهت بیشتری با آن ها حس می کنند یا کسانی که تجارب مشترکی با آن ها دارند.
9.دلبستگی. کودکان احتمالاً با دوستانشان بیش از کسانی که دلبستگی کمتری نسبت به آن ها حس می کنند، همدلی می کنند.
گروه روان شناسی بازی