X
تبلیغات
رایتل

روانشناسی خودمانی | مشاوره خصوصیwww.RavanMoshaver.com

 بزرگترین هدیه عاطفی عمر همسران به همدیگر احساس درجه یک بودن است.


جهت انجام مشاوره بصورت کاملا خصوصی در تمامی زمینه ها اینجا کلیک کنید.سینه خیز

مغز انسان متشکل از چهار لُب به نامهای: پیشانی،آهیانه، پس سری و گیجگاهی می باشد. هر کدام از این نواحی عملکردهای خاصی دارند و به طرق مختلف تحریک می شوند. به عنوان مثال، ردَ پای حرکات ظریف، دقت و توجه، برنامه ریزی، ثبات ادراکی، رفتارهای ارادی و ... را می توان در لُب پیشانی جستجو کرد. 
از آنجایی که اولین فعالیتهای حرکتی ـ رشدی کودک بر روی زمین انجام می گیرد، برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که چنین حرکاتی می تواند محرک خوبی برای رشد مغز محسوب شود و حذف آن ها احتمالاً مشکلاتی را در آینده ایجاد کند. 
خزیدن (به طوریکه شکم مماس بر زمین باشد)، سینه خیز رفتن یک طرفی (با حرکت دادن توأمان ساق و بازوی یک طرف بدن)، سینه خیز رفتن متقاطع ( حرکت دادن بازوی چپ با ساق راست و بازوی راست با ساق چپ بهنگام سینه خیز)، یکی از این فعالیت های حرکتی ـ رشدی است که فعال کننده و محرک ناحیه پیشانی مغز محسوب می شود. 
• با کمک افراد دیگر، پارچه ای را به فاصله 40 سانتی متری از سطح زمین بگیرید و از کودک بخواهید به صورت سینه خیز از زیر آن عبور کرده و به هدفی که در انتهای پارچه مشخص کرده اید برسد.
• یک مسیر با مانع از جعبه ها، حلقه ها، میزها، صندلی ها و... ترتیب دهید. از کودک بخواهید که یک مسیر تعیین شده را طی کند، این مسیر ممکن است به صورت داخل شدن، از زیر رد شدن، از بالا رد شدن و یا دور زدن موانع انجام پذیرد.
•وسایل تونل مانندی را فراهم کنید و از کودک بخواهید از درون آن حرکت کرده و به سمت شما و یا هر هدفی که تعیین کرده اید حرکت کند.
گروه روانشناسی بازی